Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Žádosti o informace

Žádat o poskytnutí informací lze ústně nebo písemně.

V případě ústní žádosti obdrží občan informace přímo od pracovníků ÚMO Plzeň 9, kteří jsou věcně příslušní daný dotaz vyřídit. Pokud občan požaduje písemnou odpověď a podá písemnou žádost o poskytnutí informace, postupuje se dle zákona č.106/1999 Sb.

Doposud podané žádosti:

 

Poslední aktualizace: 25. 2. 2020, Jiří Novák


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany