Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Informace pro voliče

Telefonní kontakt - volbyDle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - telefonní spojení - ÚMO Plzeň 9 - Malesice, volební okrsek 9001:volební komise: 602 687 600úřad: 378 036 884 pokračovat

Video Krásy našeho kraje: MO Plzeň 9 - Malesice

Video představující naší obec Malesice. pokračovat

Zpívání koled

 Na Štědrý den v neděli 24.12.2017 od 16.30 hod se uskuteční u sousoší Sv. J. Nepomuckého na Malesické návsi tradiční setkání se zpíváním vánočních koled.Všechny srdečně zveme! pokračovat

Změna svozu BIO odpadu od 1.1.2018

Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města PlzněPovinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím zákon o odpadech, kterou  statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014. Legislativa dále… pokračovat

Pozvánka na vánoční koncert

do kostela Sv. Jiří v Malesicích dne 15.12.2017 od 17.00 hod. pokračovat

Pozvánka na Flerjarmark v Radčicích

Již tuto sobotu 25.11.2017 od 13-17hod. pokračovat

informace pro občany MO Plzeň 9

Zájezd do Adventního Pasova pokračovat

Pozvánka na Mikulášské odpoledne

MO Plzeň 9 - Malesice pořádá dne 3.12.2017 od 16 hodin v sále Malesického dvora Mikulášské odpoledne pro děti z obvodu. Připravena je Mikulášská nadílka pro děti do 8 let, zábava a hry. pokračovat