Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Rozpočet

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet obvodu je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města Plzně. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Příloha ke stažení:

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2027

Rozpočet obvodu na rok 2023 a střednědobý výhled na 2024-2026

Rozpočet obvodu na rok 2022 a střednědobý výhled na 2023-2025

Rozpočet obvodu na rok 2021 a střednědobý výhled na 2022-2024

Rozpočet obvodu na rok 2020 a střednědobý výhled na 2021-2023

Rozpočet obvodu na rok 2019 a střednědobý výhled na 2020-2022

Rozpočet obvodu na rok 2018 a střednědobý výhled na 2019-2021

 

 

Poslední aktualizace: 15. 11. 2023, Hejtmánek Vít