Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Veřejné zakázky

K problematice Veřejných zakázek jsou pro veřejnost připraveny tři aplikace: 

Investiční záměry

V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou obsaženy základní informace o plánovaných veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou cenou nad 1 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na dodávky nebo u veřejných zakázek na služby a nad 3 mil. Kč bez DPH u veřejných zakázek na stavební práce a plánovaných podlimitních veřejných zakázkách, jež hodlá zadavatel zadat formou zjednodušeného podlimitního řízení.

U detailního zobrazení každého investičního záměru mají jednotlivé podnikatelské subjekty možnost se nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru. Přihlášení se provede vyplněním formuláře, který je umístěn v dolní části aplikace.

Dokumenty k veřejným zakázkám zveřejňované na profilu zadavatele

Na PROFILU ZADAVATELE mohou uchazeči získat informace o veřejných zakázkách města Plzně, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat.

Zde jsou zveřejněny informace o probíhajících veřejných zakázkách města Plzně - zejména zadávací dokumentace (alespoň textová část), odůvodnění veřejné zakázky, písemná výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, informace o umožnění prohlídky místa plnění v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Dále jsou zde zveřejněny informace o již realizovaných veřejných zakázkách města Plzně, které byly ukončeny po 1. 4. 2012 - zejména písemná zpráva zadavatele, text smlouvy, skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů. K získání dokumentů není nutná registrace.

Veřejné zakázky ukončené do 1. 4. 2012

V aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY lze najít informace o zakázkách,  které již město Plzeň realizovalo a které byly ukončeny do 1. 4. 2012. Podmínky jejich vyhlášení, seznam přihlášených zájemců (a jejich pořadí ve výběrovém řízení) a další informace. Vzhledem k velkému počtu zveřejněných informací doporučujeme při hledání informací o konkrétní zakázce použít lokální vyhledávací formulář.

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Novák Jiří