Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Úvod Úřad a samospráva Transparentní úřad Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.NázevStatutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
2.Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení

3.Organizační struktura

Organizační struktura

4.Kontaktní spojeníKontaktní údaje obce
4.1Kontaktní poštovní adresa
Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň - Malesice
4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň - Malesice

4.3Úřední hodinyÚřední hodiny
4.4Telefonní čísla

Telefonní seznam ÚMO Plzeň 9 - Malesice

4.5Adresa internetové stránkyhttp://umo9.plzen.eu
4.6Adresa podatelnyÚřad městského obvodu Plzeň 9 - Malesice
Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň - Malesice
4.7Elektronická adresa podatelnypostaumo9@plzen.eu
4.8Datová schránka6xib4ax
5.Případné platby4856080237/0100
6.IČO00075370
7.Plátce daně z přidané hodnotyCZ00075370
8.

Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet (Údaje o rozpočtu v aktuálním a minulém roce a jeho změnách)

 

Koncepční dokumenty

Rozpočet obvodu

9.Žádosti o informace

Způsoby podání

Vyřízené žádosti o informace

10.

Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních situací na území města Plzně (nad rámec postupů zveřejněných na portálu veřejné správy)

https://portal.gov.cz

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

11.

Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy11.2 Vydané právní předpisy

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Zákon č. 500/2004.pdf - Správní řád
Zákon č. 106/1999.pdf - Svobodný přístup k informacím   
Směrnice k zákonu č. 106
Vybrané právní předpisy ČR
Právní předpisy města
Statut města

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informaci

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Rozhodnutí se uvádějí nejméně na 2 roky

 

Sazebník úhrad

Rozhodnutí nebylo vydáno

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenční smlouvy


13.2 Výhradní licence

 

Vzory licenční smlouvy nebyly stanoveny

Dosud neuzavřena žádná licenční smlouva

14.Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Novák Jiří