Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Úvod Úřad a samospráva Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska

"Elektronická úřední deska" je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, § 26.

Elektronická úřední deska, přesněji její podsložky "Vlastní" a "Cizí" jsou určeny ke zveřejňování dokumentů, vyvěšených na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah Elektronické úřední desky má informativní charakter. 

Dokumenty, které jsou zde zveřejněny, se vyskytují fyzicky na úřední desce, která je umístěna vedle vchodu na budově  ÚMO Plzeň 9 - Malesice, Chotíkovská 72/14, Plzeň. 

Elektronická úřední deska je členěna podle typu zveřejňovaných dokumentů do těchto podsložek:

Dokumenty vlastníDokumenty vzniklé z činností ÚMO Plzeň 9.
Dokumenty cizíDokumenty, jejichž zveřejnění výslovně stanoví zvláštní zákon a o jejichž zveřejnění požádal jiný správní orgán (úřad).
MagistrátOdkaz na elektronickou úřední desku Magistrátu města Plzně.

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Cudlman Miroslav