Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Rozpočet

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet obvodu je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města Plzně. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Příloha ke stažení:

Rozpočet obvodu na rok 2020 a střednědobý výhled na 2021-2023

Rozpočet obvodu na rok 2019 a střednědobý výhled na 2020-2022

Rozpočet obvodu na rok 2018 a střednědobý výhled na 2019-2021

Rozpočet obvodu na rok 2017 a střednědobý výhled na 2018-2020

Poslední aktualizace: 19. 3. 2020, Vít Hejtmánek