Rozpočet

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet městského obvodu a Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočet obvodu je finanční plán, jímž se řídí financování činnosti městského obvodu. Je součástí rozpočtu města Plzně. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Střednědobý výhled rozpočtu města se sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a je východiskem pro rozhodování městského obvodu o svých budoucích aktivitách. Střednědobý výhled rozpočtu městského obvodu je zpracován na tři roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Příloha ke stažení:

Rozpočet obvodu na rok 2021 a střednědobý výhled na 2022-2024

Rozpočet obvodu na rok 2020 a střednědobý výhled na 2021-2023

Rozpočet obvodu na rok 2019 a střednědobý výhled na 2020-2022

Rozpočet obvodu na rok 2018 a střednědobý výhled na 2019-2021

Rozpočet obvodu na rok 2017 a střednědobý výhled na 2018-2020

Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření

Rozpočtovým opatřením se provádí změna závazných ukazatelů rozpočtu.

Předmětná usnesení zastupitelstva MO Plzeň 9, Malesice, vč. příloh je možné vyhledat v aplikaci USNESENÍ.

 

Dílčí závěrečný účet

Dílčí závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Výsledek hospodaření městského obvodu (závěrečný účet) musí být schválen v zastupitelstvu městského obvodu v přiměřené lhůtě před projednává-ním závěrečného účtu v zastupitelstvu města.

 

Příloha ke stažení:

Dílčí závěrečný účet 2020

Dílčí závěrečný účet 2019

Dílčí závěrečný účet 2018

Dílčí závěrečný účet 2017

Dílčí závěrečný účet 2016

Poskytnuté dotace 2016

Rozklikávácí rozpočet města Plzně

Rozklikávací rozpočet města Plzně

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a jeho plnění je na adrese odkazu strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města v členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Data rozpočtu jsou v rámci roku aktualizována v návaznosti na projednání příslušných podkladů v orgánech města, tzn.:

 Rozpočet města Plzně