Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Rozpočet

Rozklikávací rozpočet města Plzně

Pro snadnější orientaci v rozpočtu města a jeho plnění je na adrese odkazu strukturovaný přehled závazných ukazatelů rozpočtu města v členění Statutární město Plzeň celkem, Magistrát a jednotlivé městské obvody.

Data rozpočtu jsou v rámci roku aktualizována v návaznosti na projednání příslušných podkladů v orgánech města, tzn.:

    • schválený rozpočet na daný rok – po schválení rozpočtu města v zastupitelstvu města (prosinec předchozího roku).
    • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 30.6. – po přijetí informativní zprávy o plnění rozpočtu města v zastupitelstvu města (září daného roku).
    • upravený rozpočet a plnění rozpočtu k 31.12. – po schválení závěrečného účtu města v zastupitelstvu města (květen následujícího roku).

 Rozpočet města Plzně

Poslední aktualizace: 3. 5. 2021, Vít Hejtmánek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany