Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Rozpočet

Dílčí závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Výsledek hospodaření městského obvodu (závěrečný účet) musí být schválen v zastupitelstvu městského obvodu v přiměřené lhůtě před projednává-ním závěrečného účtu v zastupitelstvu města.

 

Příloha ke stažení:

Dílčí závěrečný účet 2017

Dílčí závěrečný účet 2016

Poskytnuté dotace 2016

Poslední aktualizace: 2. 1. 2019, Vít Hejtmánek