Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
ÚvodÚřad a samosprávaTransparentní úřadPovinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Městský obvod Plzeň 9-Malesice

2. Důvod a způsob založení:

Dohodou o připojení obce Malesice a Lhota k městu Plzeň z roku 2002.

3. Organizační struktura

3.1. Městský obvod

StarostaBc. Aleš Tolar
MístostarostaMgr. Jiří Vaňourek
Zastupitelstvo9 členů
VýboryKontrolní, finanční, občanský a osadní

3.2. Úřad městského obvodu

TajemníkIng. Vít Hejtmánek
Odbor finanční a poplatkovýIng. Dana Jindáčková
Odbor výstavby a dopravyMgr. Kamila Turnerová
Odbor sociální a ohlašovnaBc. Renata Beránková

4. Kontakt

4.1. Kontaktní poštovní adresa:

Úřad městského obvodu Plzeň9-Malesice, Chotíkovská 72/14, 31800 Plzeň 9 (také pro osobní návštěvu)

4.2. Úřední hodiny*

pondělí a středa8:00 - 12:00   13:00 -  17:00
úterý, čtvrtek, pátek8.00 - 12:00   13:00 -  14.00

*POZOR: Pro návštěvu v ÚT, ČT nebo PÁ je nutné se nejprve telefonicky domluvit na níže uvedených telefonních číslech.

4.3. Telefonní čísla

Starosta37 803 6880
Tajemník37 803 6882
Finanční a poplatkový odbor37 803 6884
Odbor sociální, ohlašovna37 803 6883
Odbor výstavby a dopravy37 803 6885

4.4. Číslo faxu

Úřad nemá fax

4.5. Adresa internetové stránky

umo9.plzen.eu

4.6. Adresa e-podatelny

postaumo9@plzen.eu

4.7. Další elektronické adresy

datová schránka 6xib4ax

5. Bankovní spojení

Pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: 4856080237/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČ)

00075370

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00075370

8. Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet obvodu

9. Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1.).
Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu úřadu (viz bod 4.6.), nebo do datové schránky úřadu (viz bod 4.7.).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti a další podání je potřeba adresovat na adresu úřadu (viz bod 4.1.).

Ústní žádosti a další podání lze podat na úřadu Plzeň 9-Malesice v úředních hodinách (viz bod 4.2.)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení podle § 6, §14odst. 5 písm. c nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7

Stížnost řeší § 16a) InfZ.

12. Formuláře

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací: /urad-a-samosprava/potrebuji-si-vyridit/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2. Vybrané předpisy

Vybrané předpisy města jsou dostupné na: http://vyhlasky.plzen.eu/

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s NV č. 173/2006 Sb., odkaz

16. Licenční smlouvy

Městský obvod neuzavřel žádnou licenční smlouvu

18. Navázané organizace

Tzn. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Žádné nejsou zřízeny

Poslední aktualizace: 15. 2. 2021, Vít Hejtmánek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany