Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Výbory

Výbory zřízené zastupitelstvem MO Plzeň 9:

Finanční výbor: 

- Předseda: Petr Pospíšil
- Členové: Jaroslav Svoboda, Zdenek Hejsek

Kontrolní výbor:

- Předseda: Vladimír Vildman
- Členové: Martin Chochola, Miroslav Cudlman

Občanský výbor:

- Předseda: Lenka Panýrková
- Členové: Miroslava Michálková, Martin Elhota, Věra Pajerová, František Otýs

Osadní výbor:

- Předseda: Pavel Kletečka
- Členové: Gabriela Gebrtová, Libor Čáslava

Komise zřízené starostou MO Plzeň 9 :

Povodňová a evakuační komise:

- svolává se v době ohrožení obyvatelstva a majetku povodní
- členové: Aleš Tolar, Jiří Vaňourek, Milan Švec, Rudolf Kristl, Ludvík Lexa, Libor Čáslava
 

Poslední aktualizace: 21. 2. 2019, Vít Hejtmánek