Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Starosta

 

Bc. Aleš Tolar

Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň

tel: 378 036 880

mobil: +420 702 220 842

e-mail: tolara@plzen.eu

Starosta obvodu řídí zastupitelstvo obvodu, svolává zasedání, podepisuje usnesení a plní úkoly starosty obce ve věcech svěřených mu Statutem města Plzně, jiným právním předpisem města nebo zákonem, které jsou v jeho působnosti. Starosta dále stojí v čele úřadu městského obvodu a zastupuje obvod navenek.

Úřední doba pro styk s veřejností:
Starosta (v případě jeho nepřítomnosti místostarostové) jsou veřejnosti k dispozici pro osobní setkání v kanceláři ÚMO Chotíkovská 72/14, Plzeň vždy v pondělí (13:00-17.00 h.), středa (11:00-15:00 h.) a pátek (11:00-15:00 h.). Případně můžete starostu nebo místostarosty kontaktovat kdykoli telefonicky či e-mailem.   

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Hejtmánek Vít