Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Výbory

Výbory zřízené zastupitelstvem MO Plzeň 9:

Finanční výbor: 

- Předseda: Petr Pospíšil
- Členové: Libor Fair, Zdeněk Vlček

Kontrolní výbor:

- Předseda: Markéta Frydrínová
- Členové: Rudolf Kristl, Monika Holá

Osadní výbor:

- Předseda: Filip Hrnčár
- Členové: Vladimír Holub, Jan Šulan

Komise zřízené starostou MO Plzeň 9 :

Povodňová a evakuační komise:

- svolává se v době ohrožení obyvatelstva a majetku povodní
- členové: Aleš Tolar, Jaroslav Svoboda, Rudolf Kristl, Ludvík Lexa, Libor Čáslava

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Hejtmánek Vít