Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 9 - Malesice Významná místa a kulturní památky

Významná místa a kulturní památky

Navštivte městský obvod Plzeň 9!

MalesickaSkala

Malesická skála:

Skalní věž vytvořená selektivním zvětráváním, odnosem a vodní erozí hrubozrnných arkózových sedimentů plzeňského karbonu.

Kostel sv. Jiří:

V roce 1384 dal arcibiskup Jan z Jenštějna z popudu Jana z Nepomuku, generálního vikáře, postavit v Malesicích kostel v gotickém slohu, který je zasvěcen sv. Jiří. V roce 1815 byla původní budova v lodi zvětšena. Zařízení je nové - z roku 1877. Pro kostel byla nákladem plzeňské měštky majitelky malesického zboží Anny Šáfránkové z Poutnova pořízená krásná, umělecky cenná monstrance v pozdně gotickém slohu.

KostelSvJiri
SochaSvJanaNepomuckeho

Socha sv. Jana Nepomuckého:

Leopold z Morenfelsu prodal v roce 1713 Malesické panství i s pobořeným hradem hraběnce Barboře Des Barbeaux, v jejímž rodu byly Malesice přes 40 let. Její syn Petr nechal uprostřed staré historické návsi postavit sochu sv. Jana Nepomuckého v roce 1725.

Dolní Vlkýš:

V obci se nenachází žádná významná stavba památkové hodnoty s výjimkou kaple sv. Jiří na návsi. Tato malá zděná kaple byla vystavěna v období okolo roku 1850. Samotná kaple je čtvercová s věžičkou, v průčelí s oltářním výklenkem, kde se dříve nacházel obraz sv. Jiří.

KaplickaDolniVlkys
MalesickyZamek

Malesický zámek:

Zámek, který dala postavit hraběnka Barbora na místě staré tvrze je z roku 1730 a byl vystavěn v barokním slohu. Nová majitelka se trvale zapsala do dějin obce Malesice tím, že dala na místě staré tvrze postavit nový barokní zámek. Stavitelem zámku byl významný plzeňský architekt italského původu Jakub Auguston. K výstavbě zámku byl použit kámen z hradu Kyjova.

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Píhrt Tomáš