Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast dopravy

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - povolení dopravního značení

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Technický úřad, odb. dopravy,odd.silničního hospodářství
Škroupova 5, 306 32 Plzeň
telefon: 378 034 320

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: V Út, Čt, Pá je možné úřad navštívit pouze po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Tiskopis "Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemní komunikaci", která obsahuje:

  • situaci požadované místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (návrh dopravních značek)
  • u veřejně přístupných účelových komunikací doložené vlastnické vztahy k pozemní komunikaci
Formuláře:

"Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemní komunikaci" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Žádost lze podat i volnou formou s uvedením shora popsaných údajů na hlavičkovém papíru u právnických osob a fyzických osob podnikajících respektive formou dopisu u fyzických osob.
Žádost s výše uvedenými podklady se podává na podatelně úřadu 30 dní před zahájením instalace požadovaného dopravního značení a dopravního zařízení.

Plné znění popisu situace:Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíchj - povolení dopravního značení
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany