Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast stavebně správní

Způsob podávání informací k dokumentaci staveb

Kde to vyřídíte:

Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Škroupova 4, Plzeň
telefon: 378 034 101

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) nebo na sekretariátu 37 803 4101. V Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Není stanoveno.

Podmínky:

Žádost může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba, která byla účastníkem původního stavebního řízení. Ostatní osoby pouze v případě, že prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Postup:

Na základě žádosti příslušný pracovník odbor u stavebně správního MMP žádost posoudí a rozhodne.

Formuláře:

Nejsou předepsány.

Plné znění popisu situace:Způsob podávání informací k dokumentaci staveb
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany