Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast životního prostředí

Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 201, 378 033 224

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 033 201. Mimo úřední hodiny (v Út, Čt, Pá) pouze po telefonické či e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, která musí obsahovat:

  • název akce
  • adresu žadatele
  • adresu investora
  • místo stavby (obec, ulice, katastrální území, parcelní číslo)
  • dále je třeba předložit projektovou dokumentaci (souhrnná zpráva o vlivu stavby na životní prostředí)
  • přehlednou situaci.
Formuláře:

Na žádost jsou vydány formuláře, které jsou k dispozici v sekretariátu Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.

Formulář "Žádost o sdělení k investiční akci a vydání závazných stanovisek" je k dispozici na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Vyjádření ke stavbě (investiční akci) a vydání závazných stanovisek
Související informace:

Nejsou


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany