Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast správní - matrika

Změna jména a příjmení

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
 • žádost o povolení změny jména a příjmení - lze získat osobně u ÚMO Plzeň 3, stará matrika, elektronická forma neexistuje.,

Svobodní:

 • občanský průkaz,
 • rodný list
 • u nezletilých: souhlas druhého rodiče,
 • nad 15 let: souhlas nezletilého + občanský průkaz

Rozvedení ještě:

 • oddací list, rozsudek o rozvodu manželství,

Ovdovělí ještě:

 • úmrtní list manžela

Partneři ještě:

 • doklad o registrovaném partnerství

Zaniklé partnerství ještě:

 • doklad o registrovaném partnerství, rozhodnutí soudu o zániku partnerství, nebo úmrtní list partnera

Manželé ještě:

 • oddací list
 • za trvání manželství souhlas druhého manžela.
Formuláře:

Žádosti o povolení změny jména/příjmení jsou k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Změna jména a příjmení
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany