Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Transakce s nemovitými věcmi a majetková příprava staveb

Prodej, darování (bezúplatný převod) nemovité věci z majetku města Plzně

Kde to vyřídíte:

Odbor prodeje majetku MMP
Škroupova 5, 301 00 Plzeň
telefon: 378 033 610

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (*19:00)
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: <p>Pro n&aacute;v&scaron;těvu v roz&scaron;&iacute;řen&yacute;ch hodin&aacute;ch ve středu do 19:00 hodin je nutn&eacute; předchoz&iacute; objedn&aacute;n&iacute;, a to nejd&eacute;le do ponděl&iacute; dan&eacute;ho t&yacute;dne na tel. 378 031 111 nebo v sekretari&aacute;tu odboru 378 033 601. V &Uacute;t, Čt, P&aacute; po předchoz&iacute; telefonick&eacute; nebo e-mailov&eacute; domluvě.</p>

Co k tomu potřebujete:
  • specifikace požadavku (popis nemovité věci z pohledu katastrálních zákonů - adresa, parcelní číslo, katastrální území)
  • občanský průkaz, příp. doklad o pověření jednat,
  • výpis z obchodního rejstříku,
  • popřípadě jmenovací dekrety,
  • IČ organizace.

Specifikace požadavku (popis nemovité věci z pohledu katastrálních zákonů - adresa, parcelní číslo, katastrální území), u fyzických osob - občanský průkaz, příp. doklad o pověření jednat, tiskopisy – „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“ a „Prohlášení účastníka smluvního vztahu“, u právnických osob - platný výpis z obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce, popřípadě jmenovací dekrety, IČ organizace. Další subjekty musí doložit, kdo je oprávněn jednat, přidělení IČ, "Čestné prohlášení o bezdlužnosti“. Pozn. k osobnímu jednání jsou potřebné tytéž údaje a doklady jako k písemnému podání.

Při prodeji, darování (bezúplatném převodu) právnické osobě formulář QF 61-22-02 Čestné prohlášení příjemce veřejné podpory.

Formuláře:

Tiskopis „Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů“

Tiskopis “Prohlášení účastníka smluvního vztahu”

Tiskopis „Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plzni“ (právnické osoby)

Tiskopisy naleznete na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Prodej, darování (bezúplatný převod) nemovité věci z majetku města Plzně
Související informace:

Řád městské soutěže - prodej nemovitostí


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany