Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 9- Malesice probíhá v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 9- Malesice obvykle jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží dárek a pamětní knížku. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče a sourozenci novorozenců. Při slavnostním obřadu vystupují i děti z MŠ Malesice nebo ZŠ Radčice. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň obecné informace a kontakty k přihlášení se na Vítání občánků. Přihlášku k účasti na obřadu je možné si vyzvednout osobně nebo na webových stránkách příslušného úřadu městského obvodu dle trvalého bydliště miminka. Přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů pak lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Oznámení o konání vítání občánků je vždy publikováno v občasníku Devítka, rodičům je rovněž zaslána pozvánka. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné se domluvit na převzetí dárečku mimo obřad.

Přílohy

Přihláška - souhlas(pdf, 194,81 kB)

Poslední aktualizace: 5. 3. 2019, Jiří Novák