Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 9- Malesice probíhá v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 9- Malesice obvykle jednou ročně. Každý přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží dárek a pamětní knížku. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče a sourozenci novorozenců. Při slavnostním obřadu vystupují i děti z MŠ Malesice nebo ZŠ Radčice. Fotograf je na tuto akci zajištěn.

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka. Pokud je rodný list vydáván jinde, je žádost o přivítání k dispozici na webových stránkách úřadu nebo osobně na ÚMO9. Žádost lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.

Oznámení o konání vítání občánků je vždy publikováno v občasníku Devítka, v aktualitách ÚMO 9 a rodičům je zaslána pozvánka. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné se domluvit na převzetí dárečku mimo obřad.

Přílohy

Poslední aktualizace: 27. 5. 2016, Miroslav Cudlman