Krizová situace

Jak se zachovat při mimořádné události

Při vzniku mimořádné události volejte:

Při volání na některou z tísňových linek uveďte:

Stránky napomáhající občanům v řešení mimořádné a složité situace:

Občan v ohrožení Krizové stavy
Krizové orgány Aktuální situace
Příprava občana Krajský úřad Plzeňského kraje

 

 

Oddělení krizového řízení Magistrátu města Plzně