Sbor dobrovolných hasičů

Webové stránky malesických hasičů najdete zde

Mail: Mail: JSDHMalesice@seznam.cz

Facebook: https://www.facebook.com/sdh.malesice