Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Příspěvek na vyvážení odpadních vod

Příspěvek na vyvážení odpadních vod

Občané Městského obvodu Plzeň 9, kteří nemají jinou možnost jak řešit likvidaci splaškových vody ze svých domácností než individuálním vývozem žump nebo septiků, mohou nově žádat městský obvod o příspěvek na tyto vývozy.

Zastupitelstvo MO schválilo na svém jednání 3.2.2020 „Pravidla pro poskytování příspěvku“

K získání příspěvku je zapotřebí podat na úřadě MO žádost, a to vždy jednou za čtvrtletí nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po uplynutí čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen). K žádosti je třeba doložit doklady o provedení plateb se všemi náležitostmi (viz pravidla).

Maximální výše možného příspěvku činí 66 % celkově vynaložených nákladů domácnosti, nejvýše pak 3.000,- Kč za čtvrtletí ne jednu domácnost/č.p. Vyplacení příspěvku podléhá schválení zastupitelstva MO, prostředky získá žadatel až následně po tomto schválení buď v hotovosti na úřadě MO nebo bezhotovostně na účet (dle požadavku vyplněného v žádosti).

Formulář „Žádost o příspěvek“ si můžete stáhnout zde nebo si ho vyzvednout a vyplnit na úřadě MO.
Případné dotazy k podání žádosti o příspěvek vám zodpoví tajemník MO na tel +420 378 036 882, e-mail: hejtmanekv@plzen.eu případně starosta na tel. +420 602 481 823, e-mail: tolara@plzen.eu.

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Novák Jiří