Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduNové vedení městského obvodu Plzeň 9

Nové vedení městského obvodu Plzeň 9

Na ustavujícím jednání zastupitelstva městského obvodu Plzeň 9 - Malesice bylo v pátek 21.10.2022 zvoleno nové vedení vzešlé z nedávných voleb.

Starostou zůstává tak jako v předchozím období Bc. Aleš Tolar (člen STAN), stejně tak pokračuje ve funkci 1. místostarostka Lenka Panýrková (nezávislá na kandidátce STAN). Do nově ustavené funkce druhého místostarosty byl zastupiteli zvolen Jaroslav Svoboda (nezávislý na kandidátce STAN).
Všichni tři budou vykonávat funkce jako neuvolnění, tedy v případě místostarostů v souběhu s jejich zaměstnáními terapeutky celostní medicíny respektive provozovatele pohostinství. Starosta obvodu v souběhu s uvolněnou funkcí náměstka primátora.

"Naše kandidátka STAN získala ve volbách v obvodu jednoznačně nejvíce 78 % hlasů (SPOLU 13 %, PRO Plzeň 8 %), za což jsme voličům velmi vděční, zároveň nás taková podpora zavazuje přijmout funkce ve vedení obvodu a dělat vše pro splnění programu," řekl při jednání zastupitelstva starosta Aleš Tolar. Dodal, že již před volbami se v souvislosti se svou kandidaturou v čele hnutí STAN jak do zastupitelstva města Plzně tak na malesickém obvodu vyjadřoval v tom smyslu, že kvůli případné funkci ve vedení města nehodlá Malesice opustit, ale je připraven zastávat obě funkce najednou.

"Aby tímto správa našeho obvodu nijak neutrpěla a dokázali jsme plnit vše, co je zapotřebí, navrhl jsem zastupitelstvu rozšířit vedení i o druhého místostarostu. Všichni tři jsme si mezi sebe rozdělili povinnosti i náplň práce a nastavili si i pravidla přítomnosti v úřadu tak, aby se měli občané vždy na koho obracet," řekl starosta. Zdůraznil, že i přes rozšíření vedení obvodu o dalšího člověka změna nepředstavuje pro rozpočet obvodu žádnou zátěž, protože v součtu bude rozdělována starostovi, místostarostům i zastupitelům stejná částka jako dosud.

Při pátečním jednání zastupitelstva byli zvoleni i tito členové výborů:

  • Finanční výbor: Petr Pospíšil (předseda), Ing. Libor Fair, Zdeněk Vlček.
  • Kontrolní výbor: ing.Markéta Frydrýnová (předsedkyně), MVDr.Rudolf  Kristl, Monika Holá.
  • Osadní výbor pro Dolní Vlkýš: Filip Hrnčár (předseda), Jan Šulan, Vladimír Holub.

Poslední aktualizace: 28. 10. 2022, Aleš Tolar


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany