Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Malesický dvůr

Vlastníkem sportovně-kulturního zařízení je Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 9 – Malesice, provozovatelem je Úřad městského obvodu Plzeň 9 – Malesice, Chotíkovská 72/14 Plzeň.

V současné době je možno využívat především víceúčelovou halu zejména pro sportovní aktivity jednotlivců i kolektivů, částečně také pro společenské setkávání. Dále je možno využít i krátkodobý pronájem místností salónku či klubovny.

Z důvodu bezpečnosti smí využívat toto zařízení pouze dospělé osoby, případně osoby mladší pod trvalým dohledem osob starších 18 let.

Víceúčelový sál s lakovanou parketovou podlahou je možno používat jen v souladu s provozním řádem ke sportům, pro které je připraveno i příslušné vybavení – stolní tenis, tenis (rekreačně), malá kopaná, florbal, volejbal, nohejbal, badminton.

Ceník:

Rezervace a další informace o tomto zařízení na tel.: 734 245 263, e-mail: malesickydvur@plzen.eu 

Poslední aktualizace: 16. 10. 2023, Píhrt Tomáš