Městský obvod Plzeň 9 - Malesice
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduCo se děje a bude dít v lokalitě Za parkem?

Co se děje a bude dít v lokalitě Za parkem?

V souvislosti s činností, která se v lokalitě Za Parkem v Malesicích rozeběhla v průběhu letošního roku (vykácení náletů) a děje se zde v těchto dnech (skrývka ornice, navážka písku) považuji za potřebné v rámci obecné informovanosti předat  občanům informace o jakou činnost jde, co se v místě děje a mělo by se dít do budoucna. Zároveň bych tím chtěl vyvrátit některé fámy a obavy, které se již mezi obyvateli šíří.

Lokalita Za parkem je dle územního plánu jedním z rozvojových území našeho obvodu, Útvar koncepce a rozvoje MP již před několika lety zpracoval pro oblast územní studii a skupina vlastníků většiny dotčených pozemků ve spolupráci s architekty připravuje pro celou oblast poměrně rozsáhlý projekt obytné zóny. Projekt má být realizovatelný v několika fázích, má obsahovat až 70 pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů a 13 bytových domů o 3 až 4 NP. Při získání další pozemků se pak může oblast rozšířit o dalších až 13 bytových domů a celkově by pak novou lokalitu mohlo obývat až zhruba dva tisíce obyvatel.

Proces běží už několik let a v současnosti se dostal do fáze, kdy část projektu získala územní rozhodnutí, zároveň jsou činěny další projekční a inženýringové kroky, jež mají projekt dovést k realizaci.   

V rámci již získaného územního rozhodnutí dal odbor ŽP MMP souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského původního fondu a v souladu s tím majitel učinil vykácení náletů a v současnosti zde probíhají terénní úpravy. Při osobním jednání i za účasti vedoucí stavebního odboru ÚMO nám podali majitel a architekt informaci, že současná činnost v lokalitě ještě nemá mít stavební charakter, ale majitel začal místo pouze využívat pro uskladnění stavebního materiálu (písku)  Ten hodlá v budoucnu využít především při stavbě přístupových komunikací. Z hlediska platné legislativy pro současné terénní úpravy do 1,5 metru výšky nebo hloubky, pokud se zásahy dějí na ploše do 300 m2 žádné další povolení nepotřebuje. Podle znění Stavebního zákona tak deponie písku při dodržení uvedených rozsahových limitů nepodléhá žádnému stavebnímu řízení.

Při osobním jednání jsme oba zástupce investorů upozornili a dostalo se nám z jejich strany ujištění, že uvedené limity dodrží a deponie (jakkoliv nyní nevypadá příliš přívětivě) nebude po své bezprostřední okolí nijak rušivá a nebude mít žádné negativní účinky.

Kdy se rozeběhne samotná výstavba obytné zóny je otázka se zatím nejistou odpovědí. Celý projekt je závislý na inženýrských sítí, přičemž já za sebe a za náš obvodu vítám deklarovanou snahu investora připojit oblast na kanalizaci (vybudovat vlastní ČOV, nebo, podaří-li se nám ji zrealizovat v dohledné době, tak připojit oblast na chystanou veřejnou ČOV). Zároveň se investor oblasti  vyjádřil v tom smyslu, že nemá zájem budovat pro novou bytovou zónu vrty pro pitnou vodu, ale je ochotný se finančně spolupodílet na realizaci nového přivaděče městského vodovodu do Malesic. Jednání o tom jsou teprve na samém začátku, ale považuji to za příslib, který by mohl čekání Malesic na vodovod zkrátit.

Zároveň pro uklidnění zejména obyvatel nové malesické zástavby považuji za nutné sdělit, že vedení MO svá veškerá vyjádření k celému záměru bytové zóny Za parkem dosud formuloval a bude i nadále formulovat tak, aby nová zástavba způsobovala jak po dobu výstavby, tak v době poté, co nejmenší zátěž pro obyvatele původní zástavby. Týká se to především dopravy. Nová lokalita tak má již projektována obě hlavní dopravní napojení přímo ze silnice Radčice-Malesice. Závěrem chci přislíbit všem občanům, že všechny informace ohledně výstavby Za parkem se budu i v budoucnu snažit průběžně předávat veřejnosti. Budu rovněž usilovat o to, aby v okamžiku dokončení projekčních prací přišli zástupci investora svůj záměr představit na veřejné jednání našeho zastupitelstva.

Bc. Aleš Tolar starosta MO Plzeň 9

Poslední aktualizace: 15. 12. 2018, Aleš Tolar