Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast sociální pomoci

Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 2, Plzeň
telefon: 378 033 344, 378 033 345, 378 033 347, 378 033 331

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
středa:8:00 - 17:00
Co k tomu potřebujete:
  • platný průkaz totožnosti
  • občan se osobně obrátí na Odbor státní sociální péče MMP a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství

Formuláře:

Formulář stanoven není.

Plné znění popisu situace:Sociálně - právní ochrana dětí na území obcí Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov, Chrást, Dýšina a Kyšice
Související informace:

Pro občany města Plzně je pro vyřízení záležitostí v této oblasti kontaktním místem příslušný úřad městského obvodu dle adresy trvalého bydliště.

Odkaz na bližší informace:

http://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_16/skupina_umo/oblast-socialni-16.aspx#socialne-pravni-ochrana-deti-na-uzemi-mesta-plzne


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany