Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast správní - matrika

Registrované partnerství

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 528

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • dotazník k registrovanému partnerství,
  • rodný list,
  • doklad totožnosti (OP/pas)
  • doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/ky/, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu,

Cizinec s trvalým pobytem na území ČR předloží:

  • průkaz o povolení k pobytu,
  • rodný list s překladem a příslušnými ověřeními,
  • doklad o státním občanství (pas),
  • potvrzení o osobním stavu,
  • doklad o zániku předešlého manželství nebo partnerství – viz. výše,

Cizinec bez trvalého pobytu na území ČR k výše uvedenému ještě předloží:

  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být, k datu prohlášení, starší sedmi pracovních dnů.
Formuláře:

Formulář je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Registrované partnerství
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany