Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast správní - matrika

Církevní sňatek

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 538

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • dotazník k uzavření manželství s přílohou,
  • občanské průkazy,
  • rodné listy,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela,

cizinci předloží: doklad totožnosti, rodný list, pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popř. úmrtní list manžela, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, potvrzení o osobním stavu a pobytu (všechny doklady vydané v cizině musí být opatřeny vyšším ověřením, je-li toto požadováno, a přeloženy soudním tlumočníkem do českého jazyka), potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané PČR, které nesmí být starší 7 pracovních dnů (mimo občany EU).

Formuláře:

Formulář je k dispozici na portálu Elektronické podání občana.

Plné znění popisu situace:Církevní sňatek
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany