Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast správní - matrika

Zápis ženského příjmení v mužském tvaru

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 517

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • žádost o zápis příjmení v mužském tvaru  lze získat osobně  na oddělení staré nebo oddací matriky, elektronická forma neexistuje
  • prokázání příslušnosti k národnostní menšině (čestné prohlášení),
  • oddací list, svobodné rodný list
  • občanský průkaz
  • doklad o státním občanství cizinky
  • doklad o státním občanství manžela cizince nebo rodiče cizince u nezletilé
  • potvrzení o trvalém pobytu v cizině
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Zápis ženského příjmení v mužském tvaru
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany