Městský obvod Plzeň 9 - Malesice

Oblast sociální

Mimořádná okamžitá pomoc

Kde to vyřídíte:

od 1.1.2012 řeší Úřad práce v Plzni
Klatovská tř. 200e, Plzeň
telefon: 950 148 111

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost na předepsaném tiskopisu MPSV + náležitosti a doklady dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře:

https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome

Plné znění popisu situace:Mimořádná okamžitá pomoc
Související informace:

http://www.mpsv.cz/cs/5


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany